Ohlédnutí za činností Comenius Instutute v Montrealu

Comenius Institute v Montrealu nyní vstupuje do desátého roku své existence. Byl založen v roce 1992 a od té doby se podílel na širokém spektru aktivit. Využijme tedy příležitosti jeho nadcházejícího jubilea k malému ohlédnutí za nedlouhou avšak nesmírně hodnotnou minulostí tohoto sdružení.

Institut je neziskovou organizací. Byl založen díky nesmírnému úsilí a cílevědomosti dr. V. Vrány, který se posléze stal zakládajícím prezidentem, dr. V. Nebeského a V. Alinčové, oba dodnes zastávají funkce viceprezidenta.

Za cíl si představitelé Institutu vzali kromě vlastních akcí zejména podporu uměleckých, kulturních a vzdělávacích aktivit pořádaných dalšími spolky či jednotlivci, jejichž uvažování a cíle se shodují s duchem Institutu, jenž pokračuje v šíření odkazu "učitele národů" J. A. Komenského. Záměr, jenž začal na regionální úrovni převážně v Montrealu záhy nabyl celostátních rozměrů po celé Kanadě. Za pomoci velkého množství členů - v dnešní době jich je zhruba 400 - se pokouší na mnoha úrovních spojovat Kanaďany českého a slovenského původu. Společně se pak podílejí na množství podniků, které přispívají k dalšímu zbližení mezi českým a kanadským národem.

Před pár lety se Institut dočkal i úředního zaevidování a přiznání statutu neziskové organizace. Dnes funguje podle zcela běžných struktur podobného spolku. Všechny osoby, které se do jeho aktivit zapojují tak činí ze zcela nezištných pohnutek.

Institut se po dobu své existence již stačil podílet na vskutku úctihodném množství aktivit. Pořádal koncerty, přednášky, výstavy a další rozličné společenské události.

Pro ilustraci lze jmenovat třeba výstavu České hrady a zámky, koncerty klasické hudby v podání českých a slovenských hudebníků žijících v Kanadě, výstavu na počest Bohumila Hrabala spojenou se čtením z jeho knih a promítáním filmů podle jeho předlohy nebo četné přednášky o Kanadsko-Československých vztazích (např. přednáška prof. T. Pavláska o propojení Kanaďanů a Čechoslováků během 2. světové války).

O veškerých aktivitách pravidelně informuje Comenius Institute Montreal Bulletin, který vychází každého čtvrt roku.

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | svět - svet