Čeští krajané mají svou poslankyni v Chorvatském parlamentu

Nejpočetnější menšinou jsou Srbové se 4,5 procenta, Češi tvoří asi čtvrt procenta - při posledním sčítání lidu se k nim přihlásilo 10 500 osob. V Chorvatském parlamentu je zastupuje poslankyně českého původu Zdenka Čuchnilová.

Jak jsou v Chorvatském parlamentu zastoupeny menšiny?

Chorvatský parlament je jednokomorový. Ve sněmovně je 152 poslanců, z toho 8 menšinových. Ti jsou voleni ve zvláštní volební jednotce, kterou je celé Chorvatsko, a jejich počet je dán Ústavním zákonem o právech národnostních menšin. Srbskou menšinu zastupují tři poslanci, maďarskou jeden, italskou jeden, Čechy a Slováky jeden, Bosňáky, Slovince, Makedonce a Černohorce jeden a zbývajících dvanáct menšin jeden poslanec. Ve sněmovně samozřejmě funguje Klub menšinových poslanců. Zájmy jednotlivých menšin jsou různé, ale existuje i společná problematika, kterou se snažíme řešit.

Pokud vím, menšinové poslance má v Evropě ještě Slovinsko a Rumunsko a ve většině zemí fungují při vládách menšinové rady. Specifické je Maďarsko, které zavedlo menšinovou samosprávu na všech úrovních. Chorvatsko má velmi kvalitní zákony o menšinách, ale jejich uplatňování v praxi vázne. Problémy prohloubila i nedávná válka - návrat nemovitostí, postavení nově vzniklých menšin po rozpadu Jugoslávie, dodržování zděděných práv menšin atd.

V Chorvatsku tedy působí jak menšinová sdružení, tak menšinová samospráva?

Ano. Menšinová sdružení neboli spolky jako České besedy a Matice slovenská se starají především o udržování kultury, mateřského jazyka a fungují dobře. Jsou podporovány dotacemi ze státního rozpočtu. Koncem roku 2002 byl v Chorvatském parlamentu schválen Ústavní zákon o právech národnostních menšin, podle něhož vznikly regionální a místní rady jednotlivých národnostních menšin, které mají činnost mezi spolky a místními orgány státní správy koordinovat. Bohužel to nefunguje, uplatňování zákona se nekontroluje, neexistují sankce. Ovšem existují výjimky, např. v Záhřebu a na Istrijském poloostrově, kde je početná italská menšina, spolupráce menšinových rad s místní či regionální správou funguje dobře.

S jakými problémy se na vás krajané obracejí?

Od existenčních a sociálních problémů až po menšinovou - tedy vlastně politickou - tématiku. Z tohoto důvodu jsem před jedenácti měsíci otevřela poslaneckou kancelář v budově Svazu Čechů v Daruvaru. Zde mě mohou krajané navštívit každé pondělí.

LENKA LALIĆOVÁ,převzato z www.radio.cz

obsah | svět - svet