Mají krajané nárok na umístění v českých domovech důchodců?

Někteří čeští krajané přemýšlejí o návratu do své původní vlasti. Zvláště staří lidé v důchodovém věku se často zajímají o možnost strávit zbytek svého života v domově důchodců nebo jiném ústavu sociální péče v České republice. Oproti českým seniorům mají nespornou výhodu v míře finančního zajištění. Problematika jejich umístění v českých zařízeních pro seniory je však komplikovanější.

Obecně lze říci, že hlavní podmínkou pro umístění v domově důchodců je vedle českého občanství také trvalý pobyt v České republice. Tuto podmínku lze splnit přestěhováním do ČR. Další podmínkou je pak účast na českém zdravotním pojištění. Za osoby, které pobírají důchod z českého systému důchodového zabezpečení, platí zdravotní pojištění stát. Lidé, kteří pobírají důchod z jiných penzijních systémů a žijí v ČR, si musejí zdravotní pojištění platit sami.

Obsazování míst v ústavech sociální péče - tedy v domovech důchodců - spadá do kompetence jednotlivých krajů, záleží tedy na nich, podle jakých kritérií vybírají jednotlivé žadatele. V případě, že klient nemá trvalý pobyt v České republice, může mu kraj udělit výjimku. Taková situace však bývá spíše raritou. Například ve Středočeském kraji jsou domovy důchodců v současné době natolik zahlceny žádostmi o umístění, že čekací doba v některých případech dosahuje až pěti let. Nárok na pobyt proto přednostně získávají žadatelé, jejichž zdravotní stav je neúnosný nebo jejichž příbuzní se o ně z nejrůznějších důvodů nemohou postarat.

Pro krajany tak zůstává jistější alternativou pobyt v soukromých zařízeních, která nepobírají dotace od státu. I tady je ale konečné rozhodnutí v kompetenci konkrétního ústavu. Jedná se obvykle o nadstandardní ubytování s nadstandardní péčí a samozřejmě s přiměřeně vyššími poplatky. Na rozdíl od státních ústavů je v těchto zařízeních dostatek kapacit, a tak si zájemci mohou vybírat z poměrně široké nabídky.

Takovou možnost nabízí např. nedávno otevřená Residence Classis, soukromý domov důchodců určený pro zámožnější klientelu. Toto zařízení se nachází v Průhonicích u Prahy a zahrnuje 64 samostatných apartmánů, určených k dlouhodobému pronájmu. Areál nabízí nepřetržitou pečovatelskou a zdravotní péči a také širokou škálu možností, jak trávit volný čas - je zde restaurace, kavárna, knihovna s počítačovým centrem, kulečníková herna, výtvarný ateliér, fitness centrum, kosmetické centrum a plavecký bazén.

Podobné služby připravuje i Domov důchodců ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jeho ředitel Jaroslav Šula plánuje navýšit kapacitu stávajícího domova o 16 jednolůžkových pokojů s nadstandardním vybavením, které by byly určeny přednostně pro české krajany ze zahraničí. Vedle ošetřovatelské péče budou moci klienti využít bohaté nabídky služeb pro prožití aktivního stáří, rehabilitaci, fyzioterapii či duchovních služby. Projekt, který by měl být financován z více zdrojů a počítá i se sponzorskými dary od krajanských spolků, by měl být dokončen v letech 2007 - 2008.

IVA MASAŘÍKOVÁ, převzato z www.radio.cz

obsah | svět - svet