Staňte sa eurosekretárkou alebo euroúradníkom

Európska únia vyhlásila výberové konania na obsadenie postov euroúradníkov na úrovni vedúcich oddelení na rôznych generálnych riaditeľstvách Európskej komisie. Uchádzať sa o ne môžu záujemcovia z nových členských krajín, vrátane Česka a Slovenska.

Ponúkané miesta stredného manažmentu sa týkajú odborností - právo, ekonomika/štatistika, audit/finančný manažment, európska verejná správa a informácie, tlač a styk s verejnosťou.

Od uchádzačov sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie, minimálne 10-ročná odborná prax a viac než trojročné skúsenosti z riadiacej funkcie. Celý výberový proces prebieha výlučne v angličtine, francúzštine alebo nemčine. Konkurzy zahŕňajú testy verbálnych a numerických vedomostí, písomné spracovanie dokumentu, preskúšavanie riadiacich schopností či vedomosti v oblasti ľudských zdrojov.

Uzávierka prihlášok, ktoré sa podávajú cez internet, je 1. júna 2004. Podrobnejšie informácie môžete získať tu.

(r)

obsah | svět - svet