Európa v pohybe aj pre slovenskú mládež

Do kreatívnej súťaže Európa v pohybe sa do piatka môžu zapojiť aj slovenskí mladí ľudia vo veku od 14 do 25 rokov. Ich konkurentmi budú mladí ľudia z Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Slovinska.

Ide o súťaž webovských stránok a videoprojekcií, ktoré by nemali trvať dlhšie ako päť minúť. Zúčastniť sa môže jednotlivec alebo celá skupina, ktorý zaujímavo zachytí dialóg medzi dvoma európskymi kultúrami, šport ako prioritu Európskej komisie alebo udalosť pričlenenia desiatich krajín do EÚ.

Najlepšie práce budú ocenené finančnými a vecnými cenami, ktoré budú publikované počas Netd@ys Festivale v rakúskom Salzburgu, ktorý sa uskutoční od 22. do 27. novembra.

(r)

obsah | svět - svet