Expertiza nemá dekrety za překážku vstupu ČR do EU

Expertiza tří evropských právníků dospěla k závěru, že poválečné dekrety prezidenta Beneše, které se vztahují také na odsun Němců z Československa, nejsou překážkou vstupu do Evropské unie. S odvoláním na špičky Evropského parlamentu to včera napsal rakouský list Kurier. Dobrozdání Němce Jürgena Froweina z heidelberského Institutu Maxe Plancka, Švéda Ulfa Bernitze a Brita Christophera Pouta o slučitelnosti dekretů s legislativou Evropské unie má být předáno dnes šéfovi Evropského parlamentu Patu Coxovi. Ten s nimi seznámí vlády v Praze, Berlíně a Vídni. Posudek se výslovně zmiňuje o "potřebě morálního zamyšlení" nad zákonem o amnestii z roku 1946, ale nevyvozuje z něj žádné právní důsledky.

"Budeme velmi podrobně posudek analyzovat a upozorníme Česko na slabiny," řekla Kurieru vedoucí delegace rakouské Lidové strany Ursula Stenzeová. Kurier v komentáři dodal, že ačkoli zákon o amnestii není účinný a právo se na něj ani neodvolává, nepochybně se postará o diskuse mezi europoslanci. "Zvlášť když se Česko stále chladně odmítá aspoň náležitě omluvit za bezpráví, definitivně pochovat mrtvé právo nebo aspoň udělat velkolepé gesto symbolické nápravy. V našem malém světě posudek jednoznačně způsobí, co by si nikdo neměl přát: z Benešových dekretů a rozšiřování EU budou témata. Navíc v horké fázi předvolebního boje. Velká diferenciace a chladná racionalita se tu očividně nebudou brát nějak zvlášť v potaz," napsal Kurier.

Kromě Evropského parlamentu chystá zformulovat stanovisko k dekretům také Evropská komise.

(vpl), PRÁVO

obsah | svět - svet