V Paříži zemřel "spravedlivý mezi národy" Josef Fišera

Ve věku 93 let zemřel 8. ledna v Paříži jeden z nejvýznamnějších českých exulantů ve Francii profesor Josef Fišera.

Za 2. světové války se podílel na francouzském odboji, pro spojence zajišťoval zpravodajskou službu a pomáhal při organizování útěků demobilizovaných československých vojáků do Anglie. Zachránil také desítky židovských dětí. Po válce pracoval na československém konzulátu v Paříži, v roce 1948 však z čs. diplomatických služeb odešel a zůstal ve Francii. Poté působil jako profesor na vysoké škole sociálních věd při pařížské Sorbonně a věnoval se i práci pro český exil. Pro francouzské vysílání Radia Praha Josef Fišera během oslav Dne ozbrojených sil v roce 2002 ve francouzském Darney uvedl:

"Byl jsem pozván na tuto slavnost jakožto bývalý a čestný předseda Sdružení válečných veteránů vědeckého výzkumu a Společnosti československých dobrovolníků ve Francii (rota Nazdar). Atmosféra tohoto setkání mne dojímá. Když vpisuji do svých knih věnování, vždycky připojuji větu: Věrný ideálům našeho mládí. Jsou to ideály T.G.Masaryka, myšlenky, které nás posilovaly v boji proti nacistům a stalinistům."

S profesorem Fišerou se ve Francii několikrát setkal etnolog Stanislav Brouček, který se už řadu let věnuje mapování českých krajanských komunit ve světě.

"Já jsem ho poznal jako historika a člověka, který měl zájem o historické materiály Čechů žijících ve Francii. Především měl bohatý materiál z 1. světové války. Tento materiál potom se svou manželkou Evženií zpracovali a předali do Vojenského archivu v Paříži. Vím o něm, že byl velmi činný v krajanském hnutí. Jednak v Sokole, pak byl dlouhá léta předsedou Sdružení československých dobrovolníků z 1. a 2. světové války v Paříži a byl iniciátorem Sdružení demokratických spolků ve Francii."

Za svou činnost získal profesor Josef Fišera řadu vyznamenání, mimo jiné francouzský Řád čestné legie. V roce 1997 mu prezident Havel udělil Řád T. G. Masaryka. Za záchranu židovských dětí obdržel izraelské vyznamenání Spravedlivý mezi národy.

MILENA ŠTRÁFELDOVÁ

obsah | svět - svet