Dětský letní tábor Hostýn v Kanadě

Association Hostyn je korporace, která byla založena v roce 1997. Má status neziskové organisace. Všichni členové výboru pracují zadarmo. Jedná se o organisaci, jejímž oficiálním cílem je kulturní rozvoj české a slovenské menšiny v Kanadě.

Jedná se o jednu z nejdůležitějších spolkových organisací v Kanadě, která na rozdíl od většiny jiných českých a slovenských spolků má značný majetek. Jedná se o kamp Hostýn, který se nachází u městečka St-Calixte, asi 100 km na SV od Montrealu. Tento kamp má hodnotu přes 200,000 CAD a patří členům asociace, kterých je v současné době více než 200. Pro porovnání uvádím, že na př. České a Slovenské Sdružení v Montrealu má pouze 133 členů (stav z dubna 2003). Kamp Hostýn byl založen před 49 roky českým jezuitou Bohuslavem Janíčkem, který zemřel minulý rok. Kamp byl vybudován svépomocí a z příspěvků české a slovenské menšiny. Asociace Hostýn přebrala kamp v roce 1997.

V kampu Hostýn se pořádájí různé akce. Jednou z hlavních atrakcí je dětský tábor s předností pro děti českého a slovenského původu, který se v současné době pořádá v měsíci červenci. V době mimo dětského tábora se chatičky pronajímají k rekreaci českých rodin.

Další informace se dají najít na prozatimní webové stránce atzijelegrace.tripod.com.

MZV ČR

obsah | svět - svet