Slovenský inštitút v Paríži už získal renomé

Slovenský inštitút v Paríži, od založenia ktorého uplynul necelý rok, sa napriek ťažkým začiatkom postupne dostáva do povedomia francúzskych kultúrnych inštitúcií i verejnosti. Svedčí o tom i rad akcií pripravovaných na tento rok, o ktorých TASR informoval Peter Štilicha, riaditeľ inštitútu.

"Vzhľadom na prostriedky, ktorými disponujeme, prebehol prvý, skúšobný rok pomerne dobre," konštatoval Peter Štilicha. S povzdychom však dodal, že inštitút zatiaľ nedisponuje priestormi ani pracovnými silami. "Na všetko som sám. Našťastie, zatiaľ sa vždy našli dobré duše, ktoré poradili, zaskočili, pomohli. Pomáhame si, ako sa dá." Mladému Slovenskému inštitútu veľmi prospieva spolupráca s už dobre zabehnutými kultúrnymi inštitúciami krajín V4. Štilicha ju vidí ako veľmi perspektívnu. Jej vyvrcholením sú spoločné akcie inštitútov Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska.

Od minulého roka sa uskutočňujú spoločné prezentácie najnovších prekladov knižnej produkcie krajín V4 publikované francúzskymi vydavateľstvami. Podujatie má názov "Stredoeurópske rozhovory alebo Panoráma kníh o strednej Európe" a je organizované pravidelne každý štvrťrok jedným z inštitútov krajín V4. Budúcu Panorámu pripravuje práve Slovenský inštitút.

Medzi najbližšie pripravované akcie Slovenského inštitútu v Paríži patrí prezentácia slovenských karikaturistov a slovenskej umeleckej fotografie, ktorú inštitút pripravuje spolu s Informačným európskym centrom Source d'Europe, ako aj retrospektíva slovenského krátkometrážneho filmu v rámci 24. medzinárodného festivalu etnografických a sociologických filmov v stredisku Pompidou v Paríži.

LYDIA RIBOUSTOVÁ, TASR

obsah | svět - svet