Cena Jana Masaryka Gratias agit

Československý ústav zahraniční navrhnul na toto významné vyznamenání předsedu Asociace Židů pocházejícího z Československa pana Nathana Karola Steinera. Steiner má osobní zásluhy na rozvoji vztahů mezi Českou republikou a Izraelem . Přiloží všude ruce k dílu. Steiner je členem dozorčí rady nadace Ezra, jejímž cílem je sociální odškodnění Židů, kteří přežili holocaust. Vedle jiných je redaktorem krajanského časopisu Harman Haze, který publikuje publikuje články o česko-slovensko-izraelských vztazích, podporuje kulturní akce, výměnu sportovců a rozvoj vzájemného turizmu.

V červnu 2001 převzal z rukou místopředsedy vlády a ministra zahraničí Jana Kavana cenu Jana Masaryka Gratias agit překladatel z češtiny Ewald Osers, syn německy mluvící rodiny židovského původu. Již před válkou překládal českou poesii. Po celou dobu války pracoval v BBC. S Pavlem Tigridem a Karlem Brušákem řídili a přispívali do anglo-českého kulturního sborníku Review.

Sám Jaroslav Seifert a komise pro udělování Nobelových cen Švédská královská akademie uznali, že Osersovy překlady byly důležitým faktorem k rozhodnutí udělit v roce 1984 tuto cenu českému básníkovy.

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY

obsah | svět - svet