Slováci a Češi prakonávajú Európanov v jazykoch

Mladí ľudia v Čechách a na Slovensku sú v porovnaní so svojimi rovesníkmi vo viacerých členských štátoch Európskej únie nadpriemerne jazykovo vybavení, mnohí z nich navštívili cudzie krajiny a chystajú sa získať skúsenosti v zahraničí.

Vyplýva to zo sociologického výskumu uskutočneného v rámci projektu 5. rámcového programu EÚ - Mladí ľudia a európska identita. Výsledky trojročného výskumu prezentovali v uplynulých dňoch v Bratislave pracovníci Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV Ladislav Macháček a Gabriel Bianchi, ktorí boli koordinátormi projektu v rámci Slovenska. Hlavnou koordinátorkou bola profesorka Lynn Jamiesonová z Univerzity v Edinburgu, v Škótsku.

Cieľom projektu financovaného Európskou komisiou bolo skúmať, ako mladí ľudia v šiestich európskych krajinách - na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Španielsku a Veľkej Británii vnímajú svoju identitu, občianstvo a väzby na lokálne spoločenstvo, národ a Európu.

Výskum okrem iného ukázal, že mladí ľudia zo Slovensku, Česka, Rakúska a Nemecka sú lepšie jazykovo vybavení ako ich rovesníci z Veľkej Británie alebo zo Španielska. Mladí z Bratislavy a z Prahy najčastejšie uvádzali znalosť angličtiny a nemčiny. Len malé množstvo mladých ľudí z týchto dvoch miest v rámci výskumu uviedlo, že nikdy neboli v žiadnej európskej krajine. Bratislavčania uvádzali ako najčastejšie navštevované krajiny Rakúsko, Českú republiku a Chorvátsko, respondenti v Prahe najčastejšie navštevovali Nemecko, Rakúsko a Taliansko, Slovensko nasledovalo až na štvrtom mieste. V Španielsku a Veľkej Británii väčšina mladých respondentov v ostatných rokoch vôbec nevycestovala do zahraničia.

Výskum tiež potvrdil, že väčšina mladých ľudí z Českej republiky a zo Slovenska má záujem ísť do zahraničia študovať alebo pracovať na určitý čas, získať skúsenosti, ale perspektívne plánujú žiť vo svojej krajine. Ako ďalej vyplýva z výskumu, väčšina mladých je tolerantná voči etnickej a kultúrnej rôznorodosti, ale nájdu sa medzi nimi aj netolerantní či nevyrovnaní so spolužitím s rómskou menšinou. Pokiaľ ide o spoločenské otázky, mladí sa najviac zaujímajú o pracovné a vzdelávacie záležitosti.

PRAVDA

obsah | svět - svet