V Itálii vzpomněli na popravené české legionáře

Za přítomnosti nejvyšších místních představitelů (starosta, šéfové policie, karabiníků, finanční stráže) a zástupců pěti sekcí horských myslivců z divize Trento se uskutečnil v severoitalském městě Arco (Lago di Garda) pietní akt k uctění památky čtyř československých legionářů.

V srpnu 1918 bylo zajato pět československých legionářů (bojujících na straně Itálie) spolu s jedním italským důstojníkem v okolí Riva del Garda rakouskou armádou. Italský důstojník se údajně okamžitě zastřelil, pět čsl. legionářů mělo být pro výstrahu popraveno na náměstí v Arcu za vlastizradu (bojovali proti Rakousko-Uhersku). Vzhledem k velmi silné protirakouské náladě panující v městečku, které v té době tvořilo součást Rakousko-Uherska, se nakonec poprava na náměstí neuskutečnila. Jeden z legionářů byl trestu smrti ušetřen vzhledem k nízkému věku 17 let, zbývající čtyři byli oběšeni v olivovém háji na kraji města.

Právě v místě popravy byl v roce 1938 vystavěn pomník, na němž je ve dvojjazyčné italsko-české verzi napsáno věnování československým bojovníkům. Toto místo, které se nachází v ulici Československých legionářů, bylo v letech komunistického režimu v Československu mimo pozornost a až v roce 1993 se obnovila díky nadšení místních horských myslivců tradice uctívání československých obětí. Od roku 1993 se každoročně v druhé polovině září koná slavnostní ceremoniál, na který jsou pravidelně zváni zástupci Velvyslanectví ČR v Římě. Slovenský zastupitelský úřad se akcí nikdy nezúčastnil, zřejmě proto, že mezi oběťmi nebyl žádný Slovák.

Nadšení místních dobrovolníků a pozornost věnovaná této česko-italské památce ze strany nejvyšších lokálních autorit je obdivuhodná. Přestože byla neděle a v měste probíhal světový pohár závodů na horských kolech, sešlo se na slavnostním aktu více než 100 účastníků. Byla celebrována mše, zaznělo několik zpěvů v podání mužského pěveckého sboru, následoval projev starosty a proslov zástupce velvyslanectví ČR.

Povědomí místního obyvatelstva o naší zemi je vysoké nejen díky výměnným zájezdům, které pravidelně organizují horští myslivci a českoslovenští legionáři, ale i díky tomu, že mnoho rodinných příslušníků místních vojáků bylo v době 1.sv. války přesídleno do Čech a na Moravu. Mnozí z těch, kteří byli tehdy dětmi, dodnes na svoje dětství v naší zemi vzpomínají a někteří se mohou pochlubit obstojnou češtinou a znalostí českých a moravských písní.

MZV ČR

obsah | svět - svet