V Lincolnu se jednalo o zachování krajanských tradic

Město Lincoln v severoamerickém státě Nebraska se v období mezi 1. a 3. srpnem roku 2001 zařadilo do pomyslného seznamu hostitelů konferencí Československé společnosti pro vědy a umění. Podle vyjádření předsedy stálé komise Senátu pro krajany Milana Špačka, který se konference osobně zůčastnil, se jednání dotýkala převážně mladé generace, jakožto pokračovatele krajanských tradic a zachování českého a slovenského povědomí u těch nejmladších krajanů žijících v USA.

Ve zhruba dvou desítkách panelových diskuzí se proíbrala řada témat, která s nastolenou problematikou úzce souvisí. Hovořilo se o historii českých a slovenských muzeí v USA, o výuce češtiny na amerických školách, o zachování historických míst a památníků a v neposlední řadě také o projektu archivace kulturního dědictví ČR a SR v digitální podobě. Účastníci se usnesli uspořádat v létě příštího roku kongres, který bude v této diskuzi pokračovat.

Půjde o dvacátý první kongres od roku 1958, kdy se z iniciativy českých a slovenských intelektuálů, žijících po světě, 24. října v New Yorku Společnost pro vědy a umění zrodila a poskytla tím příležitost k svobodnému rozvoji československé exilové kultury. Zavázala se podporovat vědce a umělce a otevřela se pro všechny, kteří se zajímali o českou a slovenskou kulturu nebo vědu. Od těch dob se pochopitelně význam společnosti poněkud posunul a dnes tvoří převážně jakési pojítko mezi intelektuály z našich zemí a profesionály z různých koutů světa. Krom toho se podílí na organizaci uměleckých výstav, spolupořádá hudební a divadelní představení, vydává knihy...

Před Listopadem 89 se konference a kongresy SVU odehrávaly převážně v Americe a Kanadě, většinou na půdách univerzit, po převratu se několirát uskutečnily i v Praze a Bratislavě. Počet členů, kterých neustále přibývá se dnes pohybuje kolem dvou tisíc a najdou se mezi nimi i taková jména jako Václav Havel, profesor Václav Černý, Dominik Tatarka nebo Eugen Suchoň. Místní skupiny v Česku a na Slovensku působí v Praze, Brně, Bratislavě, Košicích a Prešově.

V návaznosti na lincolnskou konferenci se následně uskutečnil tradiční český a slovenský festival ve Wilberu. Přes tropická vedra, jež tam v té době vládla, zaznamenal téměř čtyřicetitisícovou návštěvnost, což je na naše poměry nepředstavitelné číslo. Nutno však dodat, že popularitu této slavnosti tradičně pozvedla volba česko-slovenské miss USA.

Martin Písecký

obsah | svět-svet