Masaryk v Sankt Peterburgu

V pořadí čtvrtý památník připomínající památku zakladatele našeho státu Tomáše Garrigua Masaryka byl od roku 2000 postaven v zahraničí s přispěním odboru kulturních a krajanských vztahů Ministerstva zahraničních věcí. Poslední z nich, bustu TGM, odhalila na nádvoří filologické fakulty Sankt Peterburgské státní univerzity 31. října 2003 manželka českého prezidenta Lívia Klausová, 87 let poté, co byl Masaryk zvolen čestným profesorem tohoto vysokého učení.

Prvním z těch aktů byla instalace sochy TGM, kopie té, která stojí na Hradčanském náměstí v Praze, v hlavním městě Mexika o českém státním svátku v roce 2000. Mexiko dlouho usilovalo o to, aby se Avenida Presidente Masaryk, kterou tak v roce 1936 pojmenoval Masarykův obdivovatel a mexický prezident Lázaro Cárdenas, mohla pyšnit sochou tohoto česko-slovenského filozofa. Žádné z českých ministerstev se úkolu vztyčit takový památník nemohlo z finančních důvodů ujmout. A tak OKKV navrhl Československému ústavu zahraničnímu v Praze, aby společně s Asociacion Checo-Eslovaca T.G.Masaryk se sídlem v Mexico City uspořádaly veřejnou sbírku. Po úhradě nákladů, které byly nižší než se očekávalo, protože kopii sochy z pražského Hradčanského náměstí uhradil Magistrát hl. m. Prahy, se zbylé finanční prostředky staly základem další sbírky, tentokrát na vztyčení bronzové busty v ukrajinském Užhorodě v březnu 2002. Dne 19. září 2002 byla během poslední cesty do USA Václava Havla v roli prezidenta na Massachussetts Avenue ve Washingtonu odhalena Masarykova socha z dílny Vincence Makovského. Ministerstvo zahraničních věcí ČR spolupracovalo s nevládními organizacemi krajanů a přátel v ČR v Americe na realizaci díla i slavnosti a v současné době financuje instalaci pamětní desky u pomníku připomínající zásluhy TGM.

Iniciátory letošního umístění busty našeho prvního prezidenta v Petrohradě byla tamější Společnost bratří Čapků. Osobně se angažovali zejména bohe misté Igor Ivanov a Irina Poročkinová, jejichž zásluhy na šíření dobrého jména České republiky v Rusku ocenil ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda udělením Ceny Gratias agit. Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu vytvořil podmínky pro realizaci památníku, jehož autorem je akad. sochař Josef Vajce - stejně jako busty v Užhorodě -, který je oficiálním darem české strany k 300. výročí založení města Sankt Peterburg.

(mp)

obsah | svět - svet