ČR na Mezinárodní veletrh vzdělání v Mexiku

Ve dnech 20. - 28. března 2004 se v hlavním městě Mexika s velkým úspěchem konal první mezinárodní veletrh vzdělání Edu Europa, který se postupně představil v největších mexických městech Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca a Mexico D.F. Jen v hlavním městě navštívilo veletrh každý den cca 5000 - 6000 osob. Veletrhu se zúčastnilo kolem osmdesáti evropských univerzit a vysokých škol.

Česká republika, která se veletrhu účastnila jako jediná z nově přistupujících zemí EU, se představila na festivalu v hlavním městě Mexika dvěma stánky Univerzity T. G. Masaryka v Brně a Velvyslanectví ČR. Univerzita T. G. Masaryka se navíc zúčastnila setkání v Guadalajaře a Cuernavace. Zájem o studium i zájem ze strany mexických univerzit o navázání bližších vztahů s českou univerzitou byl několikrát převyšující možnosti české instituce. (Brněnská univerzita uzavírá v této době dohodu o spolupráci s největší mexickou univerzitou UNAM). Masarykova univerzita byla zastoupena ředitelkou kanceláře mezinárodních vztahů univerzity Veronikou Baránkovou. ZÚ Mexiko nabízel studentům obecné informace o možnostech studia v ČR, systému a organizaci českého školství, spolupráci v oblasti studentských výměn mezi ČR a Mexikem, postupu při zajišťování konkrétního studia v ČR a stipendijních možnostech, které se nabízejí v rámci Česko-mexické kulturní dohody a od 1. května t. r. v rámci stipendijních programů EU určených pro LA jako je ALBAN a ALFA. Oba stánky rovněž na veletrhu prezentovaly úroveň českého kulturního prostředí výstavou knih o umění a turistických památkách.

Program veletrhu byl doplněn sérií cca 40 přednášek na téma vzdělání. Mezi nejzajímavější pařila v tomto ohledu přenáška zástupkyně Evropské komise pro studentské výměny Maríe Esameraldy Almeidy-Teixeiry a vedoucího kanceláře Alban Office z asociace Santander Alberta M. Serena na téma latinskoamerických programů ALBAN a ALFA. Nejaktuálnější informací bylo ujištění mexických studentů o použitelnosti programů ALBAN a ALFA pro financování studií v nově přistupujících zemích. Na toto téma María Alberta Serena vyzdvihla příklad atraktivity vzdělání v ČR, která se jako jediná z nově přistupujících zemí účastnila i tohoto prvního ročníku veletrhu vzdělání. Celá akce se těšila pozornosti sdělovacích prostředků. Veletrh byl hodnocen všemi zúčastněnými velice kladně a pravděpodobně se letos založila v Mexiku nová tradice. Díky účasti stánku Masarykovi univerzity se tak i ČR mohla prezentovat mezi zeměmi, které mají co nabídnout světu v oblasti vzdělání. Tímto ČR získala nepochybně na prestiži nejen v Mexiku, ale viditelně i mezi ostatními evropskými zeměmi.

MZV ČR

obsah | svět - svet