Torontský seminář o investicích v ČR

Dne 15. 11. 2001 uspořádalo České velvyslanectví spolu s kancelářemi CzechInvest Chicago a CzechTrade Toronto seminář o investičním prostředí a podpoře obchodu v ČR. Seminář byl půldenní a konal se ve špičkově zařízeném prostředí Munkova střediska pro mezinárodní studia na Torontské univerzitě. Uvítací řeč pronesl velvyslanec Vladimír Kotzy a několika poznámkami seminář zahájil předseda Kanadsko-české obchodní komory Tomáš J. Baťa o ekonmickém vývoji, právním rámci podnikání v ČR a o institucích, které pomáhají vzájemnému obchodu, informoval obchodní rada velvyslanectví Vladimír Bärtl.

S investičními příležitostmi pro kanadské výrobní a servisní organizace a s investičním prostředím v ČR účastníky semináře podrobně seznámila ředitelka kanceláře CzechInvest Chicago Hanka Lässlerová, na jejíž vystoupení navázal detailní prezentací zástupce úspěšného investora, firmy Celestica, Tomáš Petříček. Jeho vystoupení výstižně charakterizovalo genezi rozhodování zahraničního investora a důvody, pro které se firma přiklonila k cílové destinaci pro investice do ČR.

Kanadská strana byla zastoupena vice-prezidentem Kanadské společnosti dovozců a vývozců (Canadian Association of Importers and Exporters), který velmi pozitivně představil obchodní příležitosti v ČR z kanadského pohledu. V závěru semináře vystoupil ředitel kanceláře CzechTrade Toronto Libor Revaj, který poprvé oficiálne oznámil zahájení činnosti agentury v torontě včetně služeb a produktů, které kancelář poskytuje.

Seminář byl ukončen separátními schůzkami některých účastníků se zástupci CzechInvestu, CzechTradu, obchodně ekonomických úseků velvyslanectví i generálního konzulátu a poté obědem, během kterého jednání pokračovala.

Účast i průběh semináře byly hodnoceny účastníky velmi pozitivně a je možné konstatovat, že byl zdařilou propagací a důstojnou prezentací ČR.

NOVÝ DOMOV (THE NEW HOMELAND)

obsah | svět - svet