Welcome in Slovak House

Pod týmto heslom sa niesol "Slovenský deň 2005", ktorý sa uskutočnil 7. augusta 2005 v sídle National Association for Parent Support (NAPS) v Portlaoise, ktorá bola hlavným partnerom tejto akcie. Tento deň nebol venovaný len stretnutiu Slovákov v Portlaoise , ale súčasne bol aj prezentáciou Slovenska pre našich írskych priateľov v Portlaoise.

Hlavným bodom bola audiovizuálna prezentácia Slovenska, ktorú vytvoril a uviedol Jozef Franek, dobrovoľník Európskej dobrovoľníckej služby programu Európskej Únie - "Mládež v NAPS", ktorá obsahovala základné informácie o štáte, prírode, histórii, historických pamiatkach, folklóre a tradíciach.

Neskôr nasledoval kultúrny program v prevedení hudobnej skupiny "Dinos band",ktorá hrala slovenské ľudové piesne. Program bol spojený s podávaním slovenských jedál. Pre nedostupnosť bryndze na írskom trhu museli hostia oželieť bryndzové halušky a bez námietok si pochutnali na tvarohových. Menu dopĺňali zemiakové placky, slovenské pivo a hlavne slovenské vína, ktoré zožali mimoriadny úspech. Prezentácie sa záčastnili aj zástupcovia miestnej samosprávy, mimovládnych organizácií, miestnych médii a pracovníci NAPSu. Súčasťou akcie bola aj expozícia publikácií o Slovenskej republike a jej osobnostiach. Organizátorom akcie sa podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru a nevtieravou formou uviesť Slovensko a jeho tradície do povedomia zúčastnenej írskej verejnosti. Veľké poďakovanie patrí Ambasáde Slovenskej republiky v Írsku, ktorá svojou pomocou výrazne prispela k úspešnému priebehu tejto prezentácie. Naša www stránka bola partnerom pri tvorbe tohto programu, na ktorý sme poskytli grafický material a menší finančný obnos.

Aktivity, ktoré v Írsku prezentujú Slovensko a jeho život , sú aj do budúcnosti jednou z priorít nášich záujmov.

JOZEF FRANEK

obsah | svět - svet