Protest Spolku Slovákov v Poľsku proti sčítaní

Tajomník Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris informoval Rádio Slovensko vo Varšave o oficiálnom proteste organizácie a krajanov v súvislosti s nezrovnalosťami pri vypĺňaní formulárov sčítania ľudu v Poľsku. Ľ. Molitoris poskytol prvú i druhú verziu sťažnosti, ktorú Spolok Slovákov v Poľsku poslal Vojvodskému štatistickému úradu v Krakove a ďalším inštitúciám, ktoré plnia dozornú úlohu pri sčítaní ľudu.

Tajomník organizácie krajanov oznámil, že na počiatku bolo upozornenie občana z Jablonky v okrese Nowy Targ v Malopoľskom vojvodstve, ktorému sa nepozdávalo postup sčítacieho komisára. Ten vyplnil rubriku "národnosť" ceruzkou. S vysvetlením, že perom vyplní formulár doma, lebo nechce urobiť chyby. O námietkach Slovákov v Poľsku informovali krakovské noviny Gazeta Krakowska. V nej zodpovední prisľúbili prešetrenie udalosti a nápravu. Lenže, podľa slov Ľ. Molitorisa, prišli ďalšie informácie od občanov slovenskej národnosti o podobnom postupe komisárov. "

Máme 5 nových potvrdených prípadov a rovnaké incidenty nám hlásili napríklad krajania z Podvlka na Orave, ale aj z Krakova. Na základe toho sme požiadali o kontrolu, prípadne výmenu sčítacích komisárov, ktorí, podľa nás, nepostupovali korektne, za dôveryhodné osoby, napríklad za študentov sociológie, ktorí ľahšie odolajú lokálnym tlakom. Tiež sme navrhli, aby sa súpis v oblastiach, kde žijú Slováci, zopakoval," povedal tajomník Spolku.

Po vojne deklarovalo vyše 80 % obyvateľov Oravy príslušnosť k slovenskej národnosti. Dnes nevie nik presne povedať, koľko Slovákov žije najmä v južných pohraničných regiónoch Poľska. Podľa odhadov Spolku ich je okolo 20 tisíc. To, že príslušníci národnostných menšín pristupujú k sčítaniu ľudu pozorne a neraz kriticky, je pochopiteľné. Treba urobiť všetko, aby sa vylúčili podozrenia z nepresností či dokonca manipulácií.

IMRO INFO

obsah | svět - svet