Do Bruselu sa hlásia tisícky Slovákov

Šance Slovákov získať miesto referenta v inštitúciách Európskej únie má každý dvadsiaty ôsmy z tých, čo sa prihlásili do konkurzu. Väčšiu nádej majú však tí, čo sa prihlásili na miesta prekladateľov - získať prácu môže takmer každý šiesty. Ešte o niečo väčšie šance majú Slovenky, ktoré sa prihlásili na miesto sekretárky.

Uzávierka prihlášok bola v utorok na poludnie. Na referentské miesta sa zo všetkých desiatich budúcich členských štátov podľa predbežných výsledkov prihlásilo vyše 24-tisíc ľudí. "Zo Slovenska zatiaľ registrujeme 3 117 prihlášok," povedal Vladimír Grieger, vedúci odboru rozšírenia z bruselského Európskeho úradu pre výber zamestnancov.

Šancu na úspech má však len 130 Slovákov. Po nástupe ich na začiatku čaká plat približne 4 000 eur. Tentoraz však už Slováci nevedú tabuľku najdychtivejších hľadačov miest v inštitúciách EÚ. Spomedzi vyše 24-tisíc prihlášok na miesta referentov sa najviac ľudí v prepočte na veľkosť krajiny prihlásilo z Maďarska - vyše 5 300. Maďarov prekonali len Poliaci (7 800 prihlásených). Pre Poľsko sa však ráta s väčším počtom miest. Z Českej republiky sa tiež hlási vyše 3 100 ľudí.

Na ďalších 135 voľných miest slovenských prekladateľov sa však prihlásilo 769 Slovákov, takmer o sto viac ako z Českej republiky. "Možno si mysleli, že miesto prekladateľa dostanú ľahšie," hovorí Grieger. Aj prekladateľov čaká rovnaký nástupný plat ako referentov.

Prihlášky sa podávali aj na miesta sekretárok - podalo si ich 790 Sloveniek. Šance má 160 z nich. Pre ne okrem znalosti jazykov stačí stredoškolské vzdelanie. Plat však budú mať podstatne nižší, približne 2 300 eur. Z Českej republiky registrujú tisíc prihlášok, ich šance na úspech sú jedna ku štyrom.

Slováci v prepočte na počet obyvateľov viedli tabuľku januárových prihlášok na dočasné miesta v inštitúciách EÚ. Z vyše 25-tisíc podaných prihlášok bolo vyše päťtisíc zo Slovenska. Prijímalo sa celkovo päťsto ľudí. "Zo Slovenska sme prijali 40 ľudí, ktorí buď už pracujú, alebo sa pripravujú na nástup," informoval Grieger. Aj v ich úrade prijali desať nových ľudí - z každej budúcej členskej krajiny jedného. "Je tu živo," hovorí Grieger. Stoličiek však vraj majú dosť, "pripravovali sme sa na rozšírenie".

Konkurzy pre ľudí, ktorí sa prihlásili do najnovšieho výberu, budú prebiehať postupne na jeseň. Uchádzačov čakajú najskôr výberové testy a potom pohovory. Zároveň je vypísaný ďalší konkurz na miesta právnych "revízorov". Okrem znalosti jazykov a právnického vzdelania sa žiadajú dva roky praxe. Ponúkaný plat je vyše 4 600 eur.

(bd), PRAVDA

obsah | svět - svet