Slovenské Vianoce v USA

V desiatkach amerických kostolov sa počas Vianoc uskutočnili slovenské bohoslužby. Jedným z miest, kam smerovali kroky Američanov slovenského pôvodu, bol kostol Sv. Jána v New Yorku a jasličky v ňom. Tento kostol patrí medzi najkrajšie, ktoré vybudovali krajania v Spojených štátoch. Asi sto členov mladej generácie amerických Slovákov sa prišlo modliť do kostola svätého Cyrila a Metoda v Cliftone v štáte New Jersey. Týmto dvom vierozvestom je v USA zasvätených 33 slovenských kostolov. V katedrále Nepoškvrneného počatia vo Washingtone je slovenská kaplnka Sedembolestnej panny Márie, vyzdobená slovenskými ornamentmi, ktoré pútajú pozornosť návštevníkov tejto najväčšej katedrály v USA.

Na mnohých bohoslužbách slovenskí a americkí veriaci štedro načreli do svojich peňaženiek a venovali nemalé prostriedky na fond pre pozostalých obetí teroristických útokov na New York a budovu ministerstva obrany. Slovenské farnosti v USA pôsobia od 80. rokov 19. storočia a počas najväčšieho rozmachu kresťanského života amerických Slovákov bolo v USA vyše 300 slovenských kostolov. Viera zohrala nemalú úlohu pri uchovávaní identity Slovákov v Spojených štátoch.

(r)

obsah | svět - svet