Svaz spolků ve Švýcarsku pro postižené povodněmi v ČR

Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku se rozhodl zahájit sbírku na pomoc českým občanům postiženým povodněmi. Číslo konta, kam mohou švýcarští krajané zasílat své příspěvky, je PC 40-58 1878-7, FOND CZ 2002. Sbírku budou spravovat naši krajané ve Švýcarsku a několik švýcarských osobností, o stavu sbírky budou zájemci informováni v krajanském měsíčníku Zpravodaj. Organizátoři sbírky děkují všem za projev solidarity.
MZV ČR

obsah | svět - svet