Nové smerovanie Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Na 2. riadnom valnom zhromaždení Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ), ktoré sa konalo 2.-3. novembra 2006 v Bratislave, si táto strešná organizácia krajanských spolkov a inštitúcií z celého sveta pred seba postavila nové úlohy. Chce sa po štyroch rokoch svojej existencie venovať širšiemu záberu aktivít, napríklad prispievať k širšej spolupráci medzi Slovákmi v zahraničí a Slovenskom, ako aj medzi Slovákmi v rôznych krajinách navzájom, a to aj s využitím zdrojov zdrojov Európskej únie. Rovnako chce riešiť legislatívne problémy vo vzťahu k Slovensku (preukazy zahraničných Slovákov, voľby zo zahraničia a podobne), ale aj vo vzťahu k ďalším krajinám, vrátane problémov mladých Slovákov pracujúcich v zahraničí.

Valné zhromaždenie ocenilo prijatie Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí i zriadenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v uplynulom období. Taktiež vo svojom uznesení vyzdvihlo zachovanie vysielania Slovenského rozhlasu pre krajanov. Ako najväčší aktuálny problém vidí, že napriek uzneseniu vlády a verejne deklarovaným prísľubom sa v návrhu rozpočtu SR na rok 2007, ako bol predložený Národnej rade SR, nepočíta so zhruba dvojnásobným navýšením rozpočtu grantového programu pre Slovákov v zahraničí na 40 miliónov Sk, ale naopak s jeho znížením na 8,7 milióna Sk. "Sme tým hlboko znepokojení," hovorí novozvolený predseda Vladimír Skalský z Českej republiky. "Bolo by absurdné, ak by po zriadení Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a všetkých deklaráciách zo strany vlády reálna podpora pre početné slovenské komunity v zahraničí reálne poklesla. Aj tak je zlomkom podpory, ktorú podporujú mnohé iné krajiny, napríklad aj Maďarsko či Poľsko, kde sa táto podpora pohybuje po prepočte rádovo v miliardách slovenských korún." Ďalšou požiadavkou SZSZ je zriadenie nekódovaného blokového vysielania Slovenskej televízie. Nové vedenie SZSZ chce o týchto otázkach v blízkej budúcnosti rokovať s predstaviteľmi Slovenskej republiky, menovite s podpredsedom vlády Dušanom Čaplovičom a predsedníčkou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilmou Prívarovou. "Tento úrad je náš najbližší prirodzený partner a toto vedenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí má záujem o tie najlepšie vzťahy. Disharmonické tóny z minulosti považujeme za chybu predchádzajúceho vedenia," uviedol Vladimír Skalský.

Vladimír Skalský (1972) žije v Prahe, je okrem iného podpredsedom Slovensko-českého klubu a tiež podpredsedom Rady vlády ČR pre národnostné menšiny. Šéfredaktor Českého a Slovenského sveta. Podpredsedami Svetového združenia Slovákov v zahraničí sa stali Ondrej Štefanko z Rumunska a reverend Dušan Tóth z Kanady, tajomníkom predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik. SZSZ je reprezentantom Slovákov žijúcich v zahraničí, počet ktorých sa odhaduje na zhruba 2 milióny.

(r)

obsah | svět - svet