Zasedání ministrů zahraničních věcí Visegrádské čtyřky v Budapešti

Dne 11. července 2005 proběhlo v Budapešti zasedání ministrů zahraničních věcí V4. V úvodu setkání ministři zahraničních věcí Visegrádské skupiny odsoudili teroristické bombové útoky, při nichž přišly 7. července v Londýně o život desítky lidí a stovky nevinných obětí byly zraněny.

Během budapešťského zasedání, kterým bylo zahájeno maďarské předsednictví Visegrádské skupiny pro léta 2005 - 2006, byly stanoveny tři priority tohoto období: přiblížit V4 ještě více občanům, posílit soudržnost V4 a podpořit modernizaci střední Evropy. Maďarské předsednictví se bude více soustředit na prohlubování regionální spolupráce v rámci zemí V4 a na tvorbu a implementaci Politiky evropského sousedství.

Visegrádská skupina v rámci setkání v Budapešti zdůraznila nutnost pokračovat v ratifikačním procesu smlouvy o ústavě pro Evropu a vyjádřila naději, že dojde ke konkrétním výsledkům v jednání o evropském rozpočtu pro období 2007 - 2013. V4 rovněž podporuje závazek britského předsednictví EU pokračovat v procesu rozšiřování. Ministři zahraničních věcí V4 se dále setkali se svými protějšky z Rakouska, Slovinska a Ukrajiny, s nimiž si vyměnili názory na budoucí spolupráci v rámci regionálního partnerství.

MZV ČR

obsah | svět - svet