Do Česka se už nechci vrátit, říká vědec

Martin Bobák před třinácti lety po vystudování epidemiologie v Praze odešel do Londýna. Získal tam stipendium na rok a pak se chtěl vrátit. Dnes však říká: "Návrat domů neplánuji." Kromě manželky ho na anglické půdě drží hlavně finanční důvody a zajímavější vědecká práce. "Těžko bych si svou prací vydělal v Čechách tolik, abych uživil rodinu," říká. Svůj plat sice prozradit nechce, ale, jak dodává, je slušný. I v Británii však mají výzkumníci nižší platy než soukromí lékaři.

Bobák si hlavně pochvaluje atmosféru a podmínky pro práci. "Zásadní rozdíl oproti Česku je v tom, že práce má smysl a výzkum se tu dělá proto, že to lidi baví a zajímá," říká. Naproti tomu v Praze našel jen relativně málo lidí, které věda a výzkum opravdu zajímají. "A ve vyšších funkcích jsou takoví lidé naprostou výjimkou. Pokud se však najdou, tak s nimi dlouhodobě spolupracujeme," dodává.

Podle něj je na anglické University College London, kde teď působí, také lepší zázemí pro práci. "Nikdo vám nepředhazuje, že mu svým výzkumem přiděláváte práci," říká.

Finanční oddělení univerzity bez reptání obhospodařuje granty, protože z nich univerzita částečně žije. To samé platí o osobním oddělení, které najímá a propouští pomocníky.

Velké změny Bobák neočekává ani od vstupu do Evropské unie. "Budeme pokračovat ve spolupráci s českými kolegy, ale s tím jsme neměli potíže ani teď," říká.

A doplňuje, že možná bude jednodušší získat peníze od Evropské unie. Ale vzhledem k tomu, že už teď jde o tak neprůhledný proces, žádné velké zlepšení nečeká.

Stejně tak nepředpokládá, že se v květnu přiženou do Londýna davy jeho kolegů. "Epidemiologie a veřejné zdraví jsou malé obory a v posledních deseti letech ještě ubylo lidí, kteří se tím v České republice zabývají," vysvětluje vědec.

Odchody za prací do ciziny lze po vstupu do unie čekat spíše u praktikujících lékařů. Ti míří na Západ už dnes. Především české nemocnice v pohraničí zaznamenávají vylidňování a naopak nabírají lékaře ze Slovenska a zemí ležících dále na východě. "Třetina studentů medicíny na Karlově univerzitě jsou cizinci," říká šéf lékařských odborů Milan Kubek. A část z nich zůstane natrvalo.

Dnes se odhaduje, že v cizině pracuje jeden až dva tisíce českých lékařů. Nejvíce jich míří právě do Británie a do Německa. Za měsíc navíc budou mít jednodušší se v unii uplatnit, protože jim budou uznávány i specializace, nejen vysoká škola.

(pmr, sti), MF DNES

obsah | svět - svet