Polský slovakista a bohemista povedie Visegrádský fond

Od 1. augusta bude mať Medzinárodný visegrádsky fond nového riaditeľa, Poliaka Andrzeja Jagodzinského. Medzinárodný visegrádsky fond je spoločnou kultúrno-vzdelávacou nadáciou visegrádskych krajín a sídli v Bratislave, meste, odkiaľ je do všetkých visegrádskych krajín takmer rovnako blízko. Jeho prvým riaditeľom bol Slovák Urban Rusnák, po Andrzejovi Jagodzinskom o tri roky nastúpi riaditeľ z Maďarska alebo Českej republiky.

Fond funguje ako nadácia a je jedinečný tým, že podporuje kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty založené na spolupráci, či už dvoj- alebo štvorstrannej, udeľuje veľké i malé granty. Na začiatku každá krajina prispievala sumou štvrťmilióna eur na rok, ale rozpočet postupne stúpa. Okrem grantov udeľuje visegrádsky fond od minulého roka postgraduálne štipendiá, jednak vnútrovisegrádske, jednak smerom do západnej Európy a Severnej Ameriky. Nový riaditeľ Jagodzinski bude mať za úlohu pripraviť program štipendií do budúcich krajín Európskej únie čiže na východ od Visegrádu. Ako povedal pre SME, štipendijný program považuje za zvlášť zaujímavý. "Desiatky štipendistov sa tak stávajú akousi novou visegrádskou lobby, je to čosi, čo tak prirodzeným spôsobom postupne posilňuje visegrádsku identitu."

Čo pripadá Jagodzinskému z doterajších projektov Medzinárodného visegrádskeho fondu podstatné? "Pre mňa je najpríťažlivejšia práve tá rozmanitosť, ktorú fond tvorí. Že udeľuje rôzne typy grantov, má veľkú škálu, a umožňuje existenciu od veľkých festivalov, ktoré trvajú celé mesiace, po komorné dvoj- či trojdňové stretnutia, napríklad znalcov latinskej poézie."

Andrzej Jagodzinski je slovakista a bohemista. Predtým bol riaditeľom Poľského inštitútu v Prahe. Niekoľko rokov bol redaktorom denníka Gazeta Wyborcza.

MARTA FRIŠOVÁ, SME

obsah | svět - svet